کارخانه طلای خارطوم در رسانه های قومی

رسانه‌های حکومتی و مهسا امینی؛ از«ماله‌کشی» تا خبررسانی به شیوه سنتی رسانه‌های قومی در برزخ دیروز و امروز | پرنیان چهل سال جنگ قومی در افغانستان رسانه‌های حکومتی: توماج صالحی هنگام خروج از کشور دستگیر شد! نگرشی به ارزش های قومی در معماری خانه های قلعه ای پشتون های افغانستان کتاب بحران هویت قومی در ایران میدون - رسیدن از سرمایه 3 میلیونی به سود سالیانه ۶۰ میلیونی .