نیازهای صنعت معدن

نیازهای تجهیزات معدن ایرنا - صنعت و معدن سرپرست وزارت صنعت:ارز واحد‌هاي توليدي تأمين خواهد شد دیرکردپاسخ تجار ایرانی به نیازهای روسیه مردادماه اینوماین برای تامین نیازهای فناورانه معدن برگزار می‌شود نیازهای آموزشی بخش صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی به‌روزآوری شد برگزاری اینوماین برای تامین نیازهای فناورانه معدن - معدن نامه .