استخراج در منطقه بالایی غرب

طلایی که استخراج نمی‌شود/ غرب مازندران معدن ذخایر ناب نانواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه بالایی جنوب غرب جندق واقع در ایران مرکزی نگرانی از کند شدن روند اجرای طرح ۲۵ ساله نفلین سینیت سراب 59 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در غرب مازندران کشف شد نقاشی ارزشمندی که ۷۵ سال وارونه نصب شده بود! بازنگری سازند قرمز بالایی به سن میوسن در منطقه آوج-آبگرم، غرب ایران پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی .