خرد کردن بوته همتلاگ

خرد کردن به انگلیسی - معنی در دیکشنری آبادیس استفاده فک خرد کردن بوته با مخروط خرد کن طرح بوته آهن طرح بوته طراحی خرد چرخ همراه خرد کردن و غربال بوته استفاده از خرد کردن بوته های تلفن همراه خرد کردن بوته های تلفن همراه .